El Nostre Equip

LEX PROCURAE - A & M PROCURADORES

Albert Rambla Fàbregas, col·legiat número 854 del Col·legi de Procuradors de Barcelona. Curs seus estudis a la Universitat de Barcelona, ​​i va realitzar pràctiques en multitud de despatxos com ara Montero Procuradors, Pilar Albacar Procuradora, fins que finalment l'any 2010 es va independitzar i va crear el seu propi despatx. Ha tramitat més de 19.000 expedients, gràcies a la col·laboració d'un grup de treball format per 6 persones.

Mònica Garcia Vicente, col·legiada número 728 del Col·legi de Procuradors de Barcelona. Curs seus estudis a la Universitat Autònoma de Barcelona, ​​i va realitzar pràctiques en diversos despatxos d'advocats, així com de Procuradors. El 2003 va obrir el seu propi despatx i ha tramitat més de 25.000 expedients, gràcies a la col·laboració d'un grup format per 4 persones.

Professional de llarga trajectòria dins de la procura i amb gran tradició jurídica familiar en el món del dret.

A part dels socis, disposem amb procuradors que treballen per a nosaltres en el nostre propi despatx i que estan repartits per les diferents zones de la Província de Barcelona. En total som un equip de 8 Procuradors i 8 Oficials habilitats, a part del departament de comptabilitat i gestió.

FILOSOFIA DE NEGOCI

Lex Procurae té com a objectiu la prestació del servei integral en la procura.

Entenem que les necessitats dels clients i lletrats s'han anat modificant amb el pas del temps, demandant majors serveis i prestacions per part de les companyies o empreses de serveis com, la procura.

Creem i oferim noves propostes de valor que tenen com a únic objectiu solucionar els problemes que les reformes jurídiques generen ell mateix temps que intentem satisfer les noves necessitats que apareixen.

Valors com la comoditat, accessibilitat, reducció de costos econòmics i administratius entre altres són qualitats que ens diferencien de la procura tradicional.